Welcome二十一点游戏为梦而年轻!

工矿信息
行业知识当前位置:二十一点游戏 > 工矿信息 > 行业知识 >

国家(中日美)不锈钢板厚度公差标准比较

常用相关国家不锈钢板厚度公差标准比较1、中国国家标准(GB) 单位:mm 2、日本工业标准 3、美国材料协会标准(ASTM)标准
常用相关国家不锈钢板厚度公差标准比较
 
1、中国国家标准(GB) 单位:mm
宽度
厚度
厚度允许偏差
较高精度(A)
一般精度(B)
>600~1000
>1000~1250
>600~1250
0.05~0.10
----
----
----
>0.10~0.15
----
----
----
>0.15~0.25
----
----
----
>0.25~0.45
±0.040
±0.040
±0.040
>0.45~0.65
±0.040
±0.040
±0.050
>0.65~0.90
±0.050
±0.050
±0.060
>0.90~1.20
±0.050
±0.060
±0.080
>1.20~1.50
±0.060
±0.070
±0.110
>1.50~1.80
±0.070
±0.080
±0.120
>1.80~2.00
±0.090
±0.100
±0.130
>2.00~2.30
±0.100
±0.110
±0.140
>2.30~2.50
±0.100
±0.110
±0.140
>2.50~3.10
±0.110
±0.120
±0.160
>3.10~<4.00
±0.120
±0.130
±0.180
2、日本工业标准
厚度
宽度
<1250
≥1250~<1600
≥0.30~<0.60
±0.05
±0.06
≥0.60~<0.80
±0.07
±0.09
≥0.80~<1.00
±0.09
±0.10
≥1.00~<1.25
±0.10
±0.12
≥1.25~<1.60
±0.12
±0.15
≥1.60~<2.00
±0.15
±0.17
≥2.00~<2.50
±0.17
±0.20
≥2.50~<3.15
±0.22
±0.25
≥3.15~<4.00
±0.25
±0.30
≥4.00~<5.00
±0.35
±0.40
≥5.00~<6.00
±0.40
±0.45
≥6.00~<7.00
±0.50
±0.50
3、美国材料协会标准(ASTM)标准
厚度
允许偏差
宽度
≤1000
>1000~≤1300
0.10
0.03
0.03
   
0.15
0.04
0.04
   
0.20
0.05
0.05
   
0.25
0.05
0.05
   
0.30
   
0.03
---
0.40
   
0.04
0.04
0.50
0.08
0.08
   
0.50
   
0.045
0.05
0.60
   
0.05
0.05
0.75
0.10
0.10
   
0.80
   
0.05
0.05
1.00
0.13
0.13
   
1.00
   
0.055
0.06
1.20
   
0.08
0.08
1.25
0.13
0.13
   
1.50
   
0.08
0.08
1.75
0.15
0.15
   
2.00
0.18
0.18
   
2.00
   
0.10
0.10
2.25
0.20
0.20
   
2.50
0.23
0.23
   
2.50
   
0.10
0.11
2.75
0.25
0.25
   
3.00
0.25
0.25
   
3.00
   
0.13
0.13
3.25
0.30
0.30
   
3.50
0.30
0.30
   
3.75
0.36
0.36
   
4.00
0.36
0.36
   
4.00
   
0.17
0.17
4.99
0.36
0.36
   
5.00
   
0.17
0.17
6.00
   
0.17
0.20
8.00
   
0.17
0.22

Copyright © 2015-2017 www.yqchuangshen.com 二十一点游戏工矿 版权所有 网站地图 XML
在线咨询:

二十一点游戏工矿二维码联系电话
扫一扫 获取联系方式

热线:13280082001 曹